Reklamácia

Úvod KontaktReklamácia

Kompletné znenie reklamačných podmienok nájdete v sekcii Obchodné a reklamačné podmienky. Vopred chceme zákazníkov upozorniť, že reklamácia sa nevzťahuje na bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Reklamačný formulár je možné vyplniť a následne vytlačiť kliknutím na tento odkaz: (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf)

Údaje pre predávajúceho sú nasledovné:

Obchodné meno: Bc. Lukáš Ružinský

Ulica a číslo: Valča 579

Mesto: Valča

PSČ: 038 35

Telefón: 0908 112 374

E-mail: lukas.ruzinsky@gmail.com

IČO: 45 501 114  DIČ: 1082583271

 

Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácie, alebo nahlásením reklamácie inou formou napr. telefonicky, e-mailom a kópiou faktúry je predávajúci povinný do 3 dní najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

Dodanie tovaru

Copyright 2020 - 2024 © vyrobenepreteba.sk